PRIMĂRIA COMUNEI CETĂTENI

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

AcasaOrganigrama SVSURegulament de organizare si functionareLegislatieNOUTATICONTACT

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA SVSU

 

             Ordinul 718/2005 - Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare

                                                  pentru situatii de urgenta

             H.G.1579/2005 - Hotarare pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare

             Legea nr 307/2006 - Lege privind apararea impotriva incendiilor

            Ordin 158/2007 - Ordin pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private

                                            pentru situatii de urgenta

            Ordin 160/2007 - Ordin pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire

                                             a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta

            Ordin 163/2007- Ordin pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

 

Data ultimei actualizari 03.04.2008

By Tony Mercan